adelaidebrummi

Ruwenbos 67, Enschede

06-71288736

23-09-22

2 Hits
Μαρμαρόπετρα - http://lithorama.com.gr/index.asp?Code=000322.%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5-%CF%80%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B1--%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1.html; ΛΑΤΟΜΕΙΟ Για τη ζημιά που υπέστησαν Πέτρινα πετρα για αυλη τιμες πρέκια από τις παραλείψεις των χτίσιμο πέτρας αρμοδίων οργάνων του πλακεσ εξωτερικου χωρου Δημοσίου, πετρινη σκεπη οι οποίες πετρες χτισιματος τιμη οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδη..."

Ασφαλισμένοι της «Ασπίς» ζητούν 2.500.000 ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο ΛΑΤΟΜΕΙΟ
Για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου, οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδηΑσφαλισμένοι στην Ασπίς Πρόνοια, η άδεια λειτουργίας της οποίας έχει ανακληθεί το 2008 και βρίσκεται έκτοτε σε καθεστώς εκκαθάρισης, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και ζητούν με αγωγές τους από το Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 2.309.702 ευρώ για τη ζημιά που υπέστησαν από τις παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου οι οποίες οδήγησαν στο κλείσιμο της ασφαλιστικής εταιρείας και για διαφυγόντα κέρδη, όπως επίσης διεκδικούν και το ποσό των 280.000 ευρώ για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που δέχθηκαν  (συνολικά αξιώνουν 2.589.702 ευρώ).

Οι τέσσερις ασφαλισμένοι είχαν συνάψει με την Ασπίς Πρόνοια διάφορα επενδυτικά προγράμματα, όπως είναι «Aspis Plus», «Aspis Aset» και «Βασική Ασφάλεια ζωής Αspis Bond δημιουργίας κεφαλαίου», κ.ά.

Τα προγράμματα αυτά τα οποία κατά κανόνα  ήταν δέκατους διάρκειας, ήταν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής συνδεόμενα με επενδύσεις και είχαν αποταμιευτικό χαρακτήρα.  Οι  ασφαλισμένοι κατέβαλαν  υψηλά εφάπαξ ασφάλιστρα και στην λήξει των συμβολαίων θα  ελάμβαναν το κεφάλαιο και bonus.

Σύμφωνα με ένα από τα εν λόγω  προγράμματα ο ασφαλισμένος κατέβαλαν το ποσό των  1.087.983 ευρώ για την αγορά μεριδίων του προγράμματος «Ασπίς Εσωτερικό Μεταβλητό Κεφάλαιο» και με τη δεκαετή λήξη του συμβολαίου του θα ελάμβανε το ποσό του 1.512.605 ευρώ και bonus  229.273 ευρώ.

Αρχικά οι ασφαλισμένοι κατέθεσαν τις αγωγές τους στο Διοικητικό Πρωτοδικείου Αθηνών. Όμως, ο πρόεδρος του ΣτΕ  Σωτήρης Ρίζος  μαζί με τα άλλα δύο μέλη της αρμόδιας επιτ ροπής, λόγω του ενδιαφέροντος της υπόθεσης και του γεγονότος ότι απασχολεί μεγάλη μερίδα του κοινωνικού συνόλου, αλλά και για να  μην «σέρνονται» σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων (Πρωτοδικείο, Εφετείο και ΣτΕ) παρόμοιες αγωγές που έχουν κατατεθεί, εισήγαγε την υπόθεση με διαδικασίες «εξπρές» στο ΣτΕ για οριστική επίλυση. 

Η απόφαση του ΣτΕ θα αποτελέσει υποχρεωτικό  πιλότο για όλες τις όμοιες εκκρεμείς υποθέσεις στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Στις αγωγές υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 105 του εισαγωγικού νόμου του Αστικού Κώδικα το  Δημόσιο έχει την ευθύνη για τις πράξεις και παραλείψεις των αρμοδίων οργάνων του. Έτσι, τα αρμόδια όργανα της διεύθυνσης ασφαλιστικών επιχειρήσεων και αναλογιστικής και της επιτ ροπής εποπτείας ιδιωτικής ασφάλισης, όπως και της διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιρειών, δεν προέβησαν στου αναγκαίους προληπτικούς ελέγχους και  στη λήψη των αναγκαίων κατασταλτικών μέτρων, πριν γίνει η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ασπίς Πρόνοια, σημειώνουν οι ασφαλισμένοι.

Μάλιστα, καταλογίζουν στο Δημόσιο ότι τα αρμόδια όργανά του άσκησαν πλημμελώς τις αρμοδιότητες τους στον έλεγχο της Ασπίς Πρόνοια και δεν έλαβαν κανένα αναγκαίο μέτρο. Αναλυτικότερα, οι αρμόδιοι φορείς αγνοώντας το τεράστιο έλλειμμα που υπήρχε  στην ασφαλιστική εταιρεία, λόγω της πτώσης των τιμών, μετοχών και ομολόγων της, δεν απαίτησαν να λάβει η εταιρεία τα αναγκαία μέτρα, όπως είναι σχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ούτε όμως προέβησαν στον έλεγχο της αλήθειας των ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, παρά τις επισημάνσεις των ορκωτών λογιστών.

Ακόμη, σύμφωνα με τους ασφαλισμένους, οι αρμόδιοι φορείς του Δημοσίου παραβίασαν τις νομοθετικές διατάξεις αναφορικά με τον έλεγχο του ισολογισμού και της σύστασης «επαρκούς διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας» (ίδια κεφάλαια) της Ασπίς.

Το έτος 2000 η Ασπίς είχε ζημιά 58.265.140 ευρώ, αναφέρεται στις αγωγές, και παρ΄ όλα αυτά κατάφερε  να την μετατρέψει σε υπερτιμολόγηση των κεφαλαίων της και του «διαθεσίμου περιθωρίων φερεγγυότητας», κάτι το οποίο είχε επισημανθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές, αλλά αυτό αγνοήθηκε παντελώς από τους κρατικούς φορείς, ενώ οι εποπτικές αρχές αν κα όφειλαν από τη νομοθεσία να υπολογίσουν το περιθώριο φερεγγυότητας του ασφαλιστικού Ομίλου Ασπίς, δεν το έπραξαν.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζουν οι ασφαλισμένοι,  δεν ελέγχθηκαν οι ενέργειες του  τέως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Ασπίς και ήδη έγκλειστου στις φυλακές Κορυδαλλού Παύλου Ψωμιάδη, ο οποίος ήλεγχε  άμεσα και έμμεσα  το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της επίμαχης ασφαλιστικής εταιρείας.

Ο Παύλος Ψωμιάδης ανεξέλεγκτα μετακινούσε τεράστιε ποσά από την Ασπίς Πρόνοια σε προσωπικές του εταιρείες, ενώ υπεξαιρούσε διαρκώς ποσά από την ασφαλιστική εταιρεία και τα πίστωνε στους δικούς του λογαριασμούς χωρίς ποτέ να τα επιστρέφει στην Ασπίς, υπογραμμίζουν οι ασφαλισμένοι. Την ίδια περίοδο ο Παύλος Ψωμιάδης υπερτιμολογούσε τα περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα παραπλανούσε τους ασφαλισμένους σχετικά με την φερεγγυότητα της Ασπίς, σημειώνεται στις αγωγές.

Κοντολογίς, από το 2002 έως το  2008 οι εποπτικές αρχές με παράνομες πράξεις και παραλείψεις τους, παραβίασαν σωρεία νομοθετικών διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και να διογκωθεί το έλλειμμα της Ασπίς, να επέλθει μύωση  των κεφαλαίων της και του διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας (ίδια κεφάλαια) και να αυξηθεί το παθητικό της εταιρείας.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την τεράστια ζημιά των ασφαλισμένων, καταλήγουν οι αγωγές.
ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Βίντεο: Η Χρυσή Αυγή μετέτρεψε τελετή στις Θερμοπύλες σε ναζιστικό υπερθέαμα

«Οι πολιτικάντηδες με τα "burberry" ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή», απαντά η Χρυσή ΑυγήΕίχε δεν είχε η Χρυσή Αυγή κατάφερε, χωρίς ιδιαίτερο κόπο είναι η αλήθεια, να μεταβάλει μια τιμητική τελετή στις Θερμοπύλες προς τιμήν του Λεωνίδα και των συμπολεμιστών του, σε ένα εθνικιστικό σόου.Τα μέλη του ακροδεξιού κόμματος συγκεντρώθηκαν στο χώρο όπου δόθηκε η μάχη των Θερμοπυλών με σκοπό να τιμήσουν το μεγάλο στρατάρχη και τους υπόλοιπους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους για να σταματήσουν την προέλαση των Περσών. Αυτό όμως που ξεκίνησε ως τιμητική τελετή, εξελίχθηκε σε ένα ναζιστικό, παραστρατιωτικό υπερθέαμα. Οι παρευρίσκοντες σχημάτισαν έναν μαίανδρο και ανάβοντας δαυλούς εκτελούσαν με θέρμη τα στρατιωτικά παραγγέλματα του Ηλία Κασιδιάρη, ενώ τραγουδούσαν τον ύμνο της οργάνωσης.

Αυτό όμως δεν αρκούσε, καθώς οι συμμετέχοντες θέλοντας να δώσουν κλίμα... γηπέδου άναψαν δεκάδες καπνογόνα!

Το... πρωτότυπο πρόγραμμα απόδοσης τιμής στο Λεωνίδα περιελάμβανε και χαιρετισμό με υψωμένο το χέρι από τον Νίκο Μιχαλολιάκο, ο οποίος, σε λόγο που έβγαλε, καταφέρθηκε ΕλλάδαΕλλάδας και φυσικά αποθεώθηκε από τα μέλη του κόμματός του.

YouTube.com/embed/N0MnK8jYluQ?feature=player_embedded" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" width="640">
YouTube.com/embed/5Fy1M1AhdWs?feature=player_embedded" allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" width="640">

Τι απαντά η Χρυσή Αυγή
Πάντως, έπειτα από το σάλο που προκλήθηκε με το εθνικιστικό σόου στις Θερμοπύλες και την έκταση που πήρε το θέμα, η Χρυσή Αυγή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για έναν «οχετό ύβρεων και άθλιας παραπληροφόρησης» κατά του Εθνικιστικού Κινήματος.

«Οι πολιτικάντηδες με τα "burberry" που χαζογελάνε στις τηλεοπτικές κάμερες, ασφαλώς ενοχλήθηκαν από την αρχαιοπρεπή τελετή της Χρυσής Αυγής», αναφέρει η Χρυσή Αυγή και συνεχίζει προσθέτοντας ότι, «αυτοί που στέλνουν τις κομματικές τους νεολαίες στην Μύκονο για "clubbing", πολεμούν τους νέους Εθνικιστές που τιμούν τον Λεωνίδα στις Θερμοπύλες».

«Η Χρυσή Αυγή προσηλωμένη στις αιώνιες αξίες του Ελληνισμού, θα συνεχίσει να αποδίδει τιμές στους Πατέρες, με την αισθητική και τα σύμβολα που γέννησε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και συνεχίζουν να εμπνέουν ακόμα και στο άχρωμο σήμερα.», καταλήγει. ΛΑΤΟΜΕΙΟ Δωρεάν φάρμακα σε ανασφάλιστους και άπορους ανακοίνωσε ο Άδωνις

Η δωράν φαρμακευτική περίθαλψη θα αφορά στο πρόγραμμα κάλυψης των δικαιούχων των εισιτηρίων υγείας - Οι μέχρι τώρα δικαιούχοι είναι περίπου 10.500 αλλά αυτοί καλύπτονται μόνο για εξετάσεις ιατρικές.Mεγάλη συμμαχία - συνεργασία του υπουργείου Yγείας με τον φαρμακευτικό κόσμο, ΣΦΕΕ και φαρμακαποθήκες, ΕΟΦ και ΙΣΑ, ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εξασφάλισε την παραχώρηση φαρμάκων σε όλους τους ανασφάλιστους και άπορους.

Από τον Οκτώβριο εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα είναι στην πλήρη εξέλιξή του.

Η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη θα αφορά στο πρόγραμμα της κάλυψης των δικαιούχων των εισιτηρίων υγείας.
Ουσιαστικά οσοι λάβουν το εισιτήριο υγείας θα καλύπτονται και
φαρμακευτικά. Μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, περίπου 900.000
φαρμακευτικά σκευάσματα.

Οι μέχρι τώρα δικαιούχοι είναι περίπου 10.500 αλλά αυτοί καλύπτονται μόνο για εξετάσεις ιατρικές. Το δίκτυο που οργανώνεται σήμερα θα καλύπ ΤΕΙ και τις φαρμακευτικές ανάγκες των ανασφάλιστων και των άπορων.

Πρόκειται για μια έμμεση παραδοχή ότι το ποσό που αφορά στο εισιτήριο υγείας δεν επαρκεί και για φαρμακευτική κάλυψη, και αυτό το
κενό θα καλύψει η συνεργασία με τις εταιρίες και τις φαρμακαποθήκες.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη θα επεκταθεί το δίκτυο ιατρείων κοινωνικής αποστολής σε όλη τη χώρα.

Παράλληλα, μέσω των ενοριών θα γίνει καταγραφή των ανασφάλιστων και άπορων στην επικρά ΤΕΙα. Μέχρι τώρα στο κοινωνικό ιατρείο της Αθήνας, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Πατούλης,  έχουν εξεταστεί 30.000 άτομα ανασφάλιστα.

Στόχος η χορήγηση γενοσήμων έως και 60%

Γενναία μείωση της τιμής των γενόσημων ανακοίνωσε ακόμη ο υπουργός υγείας. Είναι ένα από τα μέτρα που θα περιληφθούν στο νομοσχέδιο για τα φάρμακα που καταρτίζεται και θα παρουσιαστεί και στην τρόικα. Κίνητρα δόθηκαν ήδη στους ασφαλισμένους που επιλέγουν γενόσημα, αλλά αναλόγως θα δοθούν και στους γιατρούς για να τα συνταγογραφούν καθώς και στους φαρμακοποιούς

Ο υπουργός υγείας ξεκαθάρισε ότι είναι ανάγκη να συνταγογραφηθούν γενόσημα, προκειμένου να διατεθούν και τα νέα φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας τα τελευταία δυο χρόνια.

Η γενναία μείωση των τιμών θα συνοδεύεται προοδευτικά και από άλλα μέτρα, είπε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η τιμή θα συσχετίζεται με τον όγκο πωλήσεων.

Η συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη ακολουθεί το «μπαράζ» διαμαρτυριών το
οποίο έχουν εξαπολύσει οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας, αλλά και ο
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), οι οποίοι ζητούν εκ νέου από τον
υπουργό υγείας να ανακληθεί η εγκύκλιος του ΕΟΠΥΥ για την αποκλειστική
συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας, καθώς και να ακυρωθεί ο σχετικός
νόμος Λοβέρδου.


ΛΑΤΟΜΕΙΟ
source: http://www.protothema.gr/greece/article/323183/asfalismenoi-tis-aspis-zitoun-2500000-euro-apo-to-elliniko-dimosio/

ΛΑΤΟΜΕΙΟ…

Sorry, comments are unavailable..